Personvern- og databeskyttelsesvilkår

PERSONVERNERKLÆRING FOR VIKING WINDOW AS

1. Grunnleggende begrep

1.1. Disse vilkår for person- og datavern («Personvernerklæring») utvides for alle tilbud («Tilbud») inngått mellom Viking Window AS («Selgeren») og fysiske personer, inkludert forbrukere («Kjøperen») for kjøp av Produkter (og Arbeider) produsert av Selgeren, samt salgsavtaler, inkludert muntlige avtaler, som inngås i form av et tilbud og aksept («Avtalen»). Personvernerklæring er en integrert del av Tilbudet og Avtalen. Personopplysningene behandles av Viking Window AS, registerkode 10179359, adresse: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

1.2 I Personvernerklæringen brukes begrepene i samme betydning som i Avtalen og i Viking Window AS sine Generelle Vilkår for Salgsavtalen.

2. Personopplysninger som behandles

2.1. Selgeren behandler følgende personopplysninger om Kjøperen: for- og etternavn, personnummer, adresse (gate/gård, husnummer, leilighetsnummer, by eller tettsted, fylke, postnummer), telefonnummer (inkludert mobilnummer), e-postadresse, leveringsmåte for Produktene, betalingsmiddel som ble brukt til å betale for Produktene, nettverkets identifikator (f.eks. IP-adresse, informasjonskapsler), Kjøperens bank- og kredittkortopplysninger (Kjøperens bank, bankkontonummer, kredittkortnummer og utstedende bank), samt følgende personopplysninger for Kjøperens representant ved inngåelsen av Avtalen og Kjøperens representant ved oppfyllelsen av Avtalen: for- og etternavn, telefonnummer (inkludert mobilnummer), e-post («Personopplysninger»).

2.2. Kjøperen, Kjøperens representant ved Avtalens inngåelse og Kjøperens representant ved Avtalens oppfyllelse («den Registrerte») er pålagt å oppgi personopplysningene i følge i punkt 2.1 i Personvernerklæring til Selgeren, ellers kan Kjøperen ikke få et tilbud eller inngå en Avtale med Selgeren for kjøp av Produkter og/eller Arbeid.

2.3. Dersom Kjøperen oppgir til Selgeren personopplysninger via en fysisk person som representerer Kjøperen under oppfyllelsen av Avtalen, forplikter Kjøperen seg til umiddelbart å informere den relevante Kjøperens representant om disse vilkårene for personvern og sikre at den aktuelle Kjøperens representant samtykker til disse vilkårene.

3. Betingelser for behandling av Personopplysninger

3.1. Selgerens behandling av Personopplysninger innebærer følgende aktiviteter: Innsamling, registrering, lagring, organisering, strukturering, bevaring, tilpasning, endring og offentliggjøring av Personopplysninger, gi adgang til Personopplysninger, gjennomføring av forespørsler og utdrag; lesing, bruk, overføring, kryssbruk, tilkobling, begrensing, blokking, sletting eller destruering av Personopplysninger, eller flere av de ovennevnte operasjonene, uavhengig av måten operasjonene utføres på og hvilke midler som brukes.

3.2. Selgeren behandler Personopplysninger i henhold til lovfestede krav og for følgende formål: For å identifisere den Registrerte, tilby Produkter og/eller Arbeid til Kjøperen (inkludert nyhetsbrev o.l. meldinger), inngå, endre og oppfylle Avtalen, inkl. sending av informasjon relatert til Avtalen, løse Kjøperens reklamasjoner og garantikrav på grunn av avvik av Produkter og/eller Arbeid fra Avtalens vilkår, forsvare Selgerens krenkede eller omstridte rettigheter, samt oppfylle Selgerens lovmessige forpliktelser.

3.3. Selgeren hverken overfører, selger eller offentliggjør de innsamlede Personopplysningene til tredjeparter uten forutgående samtykke fra den Registrerte, med mindre det er en lovpålagt forpliktelse til å gjøre det, eller hvis Selgeren har rett til det i følge av Personvernerklæring.

3.4. Selgeren har rett til å overføre alle Personopplysninger uten begrensning til en person som leverer juridiske, regnskapsmessige eller revisjontjenester til Selgeren, forutsatt at leverandøren av den respektive tjenesten har påtatt seg en forpliktelse overfor Selgeren til ikke å utlevere de respektive Personopplysningene til tredjeparter.

3.5. Selgeren har rett til å bruke Personopplysninger for å beskytte sine rettigheter og til å overføre Personopplysninger til tredjeparter (f.eks. domstol osv.) i den grad det er nødvendig for å beskytte sine rettigheter.

3.6. Hvis Kjøperen velger en transportør som tilbys av Selgeren for leveranse av Produkter, har Selgeren rett til å overføre Personopplysninger til transportøren i det omfang som er nødvendig for levering av Produktene til Kjøperen. Hvis Kjøperen også bestiller utførelsen av Arbeidene fra Selgeren, har Selgeren rett til å videresende Personopplysninger til den som utfører Arbeidene i det omfang som er nødvendig for utførelsen av Arbeidene.

3.7. Kjøperen samtykker til at hvis han/hun ikke oppfyller den finansielle forpliktelsen i følge Avtalen i samsvar med kravene, har Selgeren rett til å videresende Kjøperens Personopplysninger til AS Krediidiinfo i det omfang Kjøperen misligholder de respektive finansielle forpliktelsene.

3.8. Når Kjøperen ønsker å få tilbud, nyhetsbrev o.l. meldinger fra Selgeren vedrørende Produkter og/eller Arbeid, må Kjøperen ved avtaleinngåelse gjøre et tilsvarende notat i Avtalen, der Kjøperen gir til Selgeren sitt samtykke til å motta Selgerens tilbud, nyhetsbrev o.l. meldinger via e-post til e-postadressen Kjøperen har opplyst til Selgeren. Alle tilbud, nyhetsbrev o.l. meldinger videresendes på vegne av Selgeren. Hvis Kjøperen har uttrykt ønske om å motta Selgerens tilbud, nyhetsbrev o.l. meldinger på ovenfor beskrevet måte, har Kjøperen til enhver tid rett til å trekke tilbake disse samtykkene via en respektiv link i tilbudet, nyhetsbrevet eller meldingen.

3.9. Selgeren skal oppbevare Kjøperens Personopplysninger som er nødvendige for levering av garanti og etterservice i minst fem (5) år etter avtalens inngåelse.

3.10. Den Registrerte har til enhver tid rett til innsyn i sine Personopplysninger og til å kreve korrigering eller sletting av slike data eller begrensning av behandlingen av Personopplysninger, eller fremsette innsigelse mot behandlingen av slike Personopplysninger, med mindre annet er fastsatt i det gjeldende estiske lovverk.

3.11. Den Registrerte har til enhver tid rett til å trekke tilbake samtykket til Selgerens behandling av hans/hennes Personopplysninger, uten at det påvirker lovligheten av behandlingen av Personopplysninger utført på grunnlag av samtykke før tilbaketrekningen. Den Registrertes tilbaketrekking av samtykket utelukker ikke ytterligere behandling av Personopplysninger av Selgeren for oppfyllelsen av Avtalen eller for å sikre oppfyllelsen av Avtalen, som er inngått med Kjøperen i henhold til loven.

3.12. Ved alle spørsmål vedrørende Personopplysninger har den Registrerte rett til å sende en e-post til Selgeren til Selgerens e-postadresse Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

3.13. Dersom den Registrerte ikke godtar Selgerens vilkår for behandling av Personopplysninger, ber Selgeren om å informere om dette ved å sende en e-post til Selgerens e-postadresse Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller skriftlig til: Mäo, Paide linn, Järvamaa 72751

3.14. Dersom den Registrerte mener at Selgerens behandling av hans/hennes Personopplysninger bryter det gjeldende lovverket i Republikken Estland, kan han/hun rette en klage til tilsynsmyndighetene i Estland.

 
 

Be om tilbud

Drag and drop files here or Browse

Ved å sende brevet gir jeg mitt samtykke til å dele mine kontaktopplysninger med de ansatte ved Viking Window AS salgskontor.

Les våre retningslinjer for data- og personvern!